ÉvènementsPresse et Divers

ATRIKASA NIARAHAN’NY PARLEMANTA ROA TONTA TAMIN’NY CSI « COMITÉ POUR LE SAUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ » SY NY PNUD TETSY AMIN’NY COLBERT.

Parlemanta mitandro ny fahitsiana sy ny fahamarinana, manaja ny tamberin’andraikitra ary mandray andraikitra no tanjon’ity atrikasa ity izay naharitra roa andro tetsy amin’ny Colbert Antaninarenina ny 26 sy 27 martsa 2019.

Nandray anjara mavitrika tamin’izany ny mpiasan’ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena ka ny toetra sy fihetsika « éthique » sy ny fitsipika mifehy ny asan’ny olom-boafidy « déontologie » no vontoatin-dresaka. Tsikaritra mantsy ankehitriny fa maro amin’ireo Parlemantera no tsy manaja ny fitsipika mifehy azy sy ny fitondran-tena tokony hananany sady manao fanarararaotam-pahefana ka izany no itadiavana vahaolana ankehitriny.

Ny andro voalohany dia nitondra famelabelarana mikasika io lohahevitra io sy ny tranga misy eo anivon’ny Antenimiera ankehitriny  ny  mpanolon-tsaina ara-teknika avy ao amin’ny CSI Andriamatoa RATEFASON. Nitondra soso-kevitra ho fanarenana izany kosa  ny Loholona RAKOTOVAZAHA olivier sy ny Inspecteur général eo anivon’ny Antenimierampirenena RANDRIAMAHAFANJARY calvin manoloana ny lesoka lehibe tokony harenina.

Nitohy tamin’ny asam-baomiera ny fandaharam-potoana ka lohahevitra efatra no novoaboasana tamin’izany dia ny fahitsiana sy ny tamberin’andraikitra andrasana amin’ireo parlemantera sy  ny fahaiza-manao tokony hananan’ireo mpiara-miasa aminy, ny fanajana ny « éthique » sy ny « déontologie », ny fametrahana vaomiera iray mahaleotena afaka manara-maso ny asa sy ny fihetsik’ireo parlemantera ary ny ady aminy kolikoly.

Ny andro faharoa dia niroso tamin’ny tatitry ny asam-baomiera izay natao ny vaomiera tsirairay avy ary nitondra fandravonana sy namoaka tsoa-kevitra entina mamolavola ity étique sy déontologie tokony hananan’ny parlemantera ity.

Nanendry solotena ny isam-baomiera hikarakara ny fandrafetana ny asa sy hikaon-doha hanatsarana azy. Tanjona amin’ny fanatanterahana ity atrikasa ity moa dia ny hamoahana « code d’éthique et déontologie parelmentaire » izay apetraka rehefa tonga ny solombavam-bahoaka vaovao.

Source : Senat

Yaz Online Buy Ovral G Buy Combivent Online http://allergyremediesonline.org/symbicort/