Photos et VideosSAC

Vidéo SAC : « Fa nahoana moa isika no miady amin’ny Kolikoly? »

Miara-mientana handresy ny kolikoly isika, ho fampandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana. Fantaro ireo RAFITRA MIADY AMIN’NY KOLIKOLY (SAC) eto Madagasikara : #CSI, #BIANCO, #SAMIFIN, #PAC, #ARAI

Video Système Anti-corruption Madagascar : Octobre 2020