02 Avr 2019

ATRIKASA NIARAHAN’NY PARLEMANTA ROA TONTA TAMIN’NY CSI « COMITÉ POUR LE SAUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ » SY NY PNUD TETSY AMIN’NY COLBERT.

Parlemanta mitandro ny fahitsiana sy ny fahamarinana, manaja ny tamberin’andraikitra ary mandray andraikitra no tanjon’ity atrikasa ity izay naharitra roa andro tetsy amin’ny Colbert Antaninarenina.

0